Results: IAS GS Prelims Test Series-2018

S.N. NAME Test-1 Test-2 Test-3 Test-4 Test-5 Test-6 Test-7 Test-8 Test-9 Test-10 Test-11 Test-12 Test-13 Test-14 Test-15 Test-16 Test-17 Test-18 Test-19 Test-20 Test-21 Test-22 Test-23 Test-24  
1 D.Navven kumar (hyd) 122.74
2 ARUN ARYA 116.84
3 AMIYA TIWARI 109.54
4 ESH GOVIND 102.34
5 J.Eliazar (hyd) 92.16 98
6 NEHA MITTAL 82.88
7 SHWETA SINGH 82.8
8 Ramana pratap kumar (hyd) 73.6 62 98 79.56
9 CH.Srikanth (hyd) 72.32
10 ASHWANI KUMAR GUPTA 72.28
11 MOHAMMAD KALIM (MKR) 68.22
12 K.Sreenu (hyd) 67.54
13 B.Shivanagaraju (hyd) 63.56
14 NIHARIKA RAI 62.26
15 ARVIND SINGH 52.96
16 S.Santhosh (hyd) 47.62
17 S.Vamshi (hyd) 46.84 87
18 Sriharsha (hyd) 45.62
19 Ch.s.Harsha (hyd) 41.54
20 SAIF 38
21 APARNA D 32.1
22 RAHUL MENDHE 30.42
23 UTKARSH 27.68
24 KAVYA YASSHASWI 22.8
25 VINAY KUJUR 20.28
26 ADITYA SHARMA 18.86 36.9 15.62 12 26 11.5 22 23.54 31.4 41.92
27 DEV RAJPOOT (MKR) 16.82
28 SHREYAL ANN THOMAS 16.76
29 YOGESH THAKARE 16.26 44 42 20.92 16 28 34.68 42       16 21 31.5 42       59.66 47 49.62 49.18 24  
30 LAKSHMI GUDAPARTHI 15.5
31 T.Laxman rao (hyd) 13.56
32 N. Rambabu (hyd) 12.3
33 B.Vinod (hyd) 11.1
34 Silamkoti Atul Vishwas (hyd) 9.7
35 CHANDNI NASKAR 52.67
36 NIVAS KUMAR 50
37 JOGESH 21.72 1 10 21.34 5 76 27.54 15.78 7.80 4.43   16.42   38   16 60.32 14.32   12.7  
38 DIVYANSH SHUKLA 111.5 92 102
39 RAJESH 61.68
40 SWAPNIL Kamra 40.82
41 ANSHILA RAINA 91.44
42 SHIVAM RAI 18.78
43 GOURAV TIWARI 74.26
44 CHIRAG AGRAWAL 110.84
45 AMAN 53.46
46 ROHIT BAGHEL 62.88 72 54 52.68 62 103 86 84 57.22 65.89 70.92 77.56 101.44     64          
47 YASH YADAV  18
48 Sumit Gaikwad -4
49 Shudhanshu Singh 58                                
50 Ramkrishna Jaiswal 15                                  
51 Raman Patel 88                                  
52 Jalli Vijaybharath Kumar 23 176 170         162.72                        
53 Neha Borah 119.34 111.34       68.57           71.6 65.58                  
54 Harshita Gagngwar 86.58 97.52 92.9   99.56   74.8   94.84     72.92   112.82   109.5 84 106.56        
55 G Mounika     54                                      
56 Rakkesh Morankar                                   7.14        
;