Congratulations to Our Successful Students in IAS Mains Examination-2017

S.No. Name of the Students
1 Bhavesh Sharma 
2 Sanjay Kumar Meena 
3 G. Chandeesh 
4 Sangh Priya 
5 Anupam Jakhar 
6 Avishrant Mishra 
7 Kriti Pandey
8 Varun Jain 
9 Pushpendra Singh 
10 Mayank Gupta 
11 Harsh Kumar Garg
12 Ashish Tirkey
13 Shreshth Tayal
14 Naveen Choudhary
15 Lakhbinder Singh Chahal
16 Swapneel Paul
17 Suman Beniwal 
18 Charu 
19 Hemant Kadian 
20 Sandeep Singh 
21 Varjeet Walia 
22 Sakshi Agarwal 
23 Kumar Ashish 
24 Abhinav Dwivedi 
25 Vishwajeet G. Chimankar 
26 Sakshi Tomar (MKR)
27 Atul Kumar 
28 Ravindra Meena 
29 Hemant Gupta 
30 Sachin Sharma 
31 Dinesh Kumar Yadav 
32 Shakti Mohan Awasthy
33 Koya Sree Harsha 
34 Garima Agrawal 
35 Anand Vardhan Mishra 
36 Sharad Chandra 
37 Debasmita Bal 
38 Rahul Bhati 
39 Bal Preet Singh 
40 Vikas 
41 Ankush Kumar 
42 Shivani Kapur 
43 Kirti Pandey 
44 Melvyn Varghesh
45 Pratibh Vijay Sirowa 
46 Shaik Abdul Ateeq
47 Siddharth Kumar
48 Abhishek Harti
49 Harshverdhan
50 Madhuri
51 Raj Shekhar Reddy
52 Vandana Reddy

Many More ...

;