Congratulations to Our Successful Students in IAS Mains Examination-2017

S.No. Name of the Students
1 Bhavesh Sharma 
2 Sanjay Kumar Meena 
3 Pooja Nagle 
4 G. Chandeesh 
5 Sangh Priya 
6 Anupam Jakhar 
7 Avishrant Mishra 
8 Kriti Pandey
9 Varun Jain 
10 Pushpendra Singh 
11 Mayank Gupta 
12 Harsh Kumar Garg
13 Ashish Tirkey
14 Shreshth Tayal
15 Naveen Choudhary
16 Lakhbinder Singh Chahal
17 Swapneel Paul
18 Suman Beniwal 
19 Charu 
20 Hemant Kadian 
21 Sandeep Singh 
22 Varjeet Walia 
23 Sakshi Agarwal 
24 Kumar Ashish 
25 Abhinav Dwivedi 
26 Vishwajeet G. Chimankar 
27 Sakshi Tomar (MKR)
28 Atul Kumar 
29 Ravindra Meena 
30 Hemant Gupta 
31 Sachin Sharma 
32 Dinesh Kumar Yadav 
33 Shakti Mohan Awasthy
34 Koya Sree Harsha 
35 Garima Agrawal 
36 Anand Vardhan Mishra 
37 Sharad Chandra 
38 Debasmita Bal 
39 Rahul Bhati 
40 Bal Preet Singh 
41 Vikas 
42 Ankush Kumar 
43 Shivani Kapur 
44 Kirti Pandey 
45 Melvyn Varghesh
46 Pratibh Vijay Sirowa 
47 Shaik Abdul Ateeq
48 Siddharth Kumar
49 Abhishek Harti
50 Harshverdhan
51 Madhuri
52 Raj Shekhar Reddy
53 Vandana Reddy

Many More ...