VVR IAS Online/Classroom Essay Test Series Results - 2018

All Students Results Offline/Online:


S. No. Name of the Student Open Mock
1 Rashesh 138
2 Manoj Patil 138
3 Samir Kumar Singh 138
4 Sudhir Onkara 138
5 Avinash Kr. Vashishta 138
6 Anshila Raina 138
7 Swapnil Arun Kshirsagar 132
8 Arun Arya 132
9 Buddhi Prakash 130
10 Praveen Kundan 128
11 Praveen Chandan 127
12 Rohit Kumar Choudhary 122
13 Ujjwal Ranjan 118
14 Raman Patel 116
15 Rahul Koppati 115
16 N.L.T. Soumya 112
17 K. Shivaraj 111
18 Raju. B 110
19 Manoj Wagh 107
20 Meenawtan 106
21 Dhivya .B 102
22 Prashant 102
23 Sree Sai. U. 102
24 Sumit Singh 101
25 Vikas Mishra 100
26 Gagan. N. 98
27 Pranav PS.S 98
28 Rahul Boriwal 95
29 Lakkamihat. Shalini 95
30 Madnav 95
31 Jogesh 88
32 Rahul Koppati 85
33 D. Vijay 85
34 Ram Kumar 85
35 Harsh Vardhan 85
36 Yogesh Thakre 75
37 Yogesh Kumar Garg 56
38 Batroj B. Rathod 56
39 S. Purushottam 52
40 Rohitashva Kumar 42
41 K. Varun Reddy  

S. No. Name of the Student Test No.1 Test No.2 Test No.3 Test No.4 Test No.5 Test No.6 Test No.7 Test No.8
1 Anshila Raina 141              
2 Arun Arya 120 126 125 140        
3 Sawan Kumar 117 110 118 118        
4 K. Varun Reddy 116              
5 Pushkar 116 115 114 111        
6 Athava Tiwari 114              
7 K. Kundan Krishna 110 114   68 57      
8 Ravi Joham 110 90 113 110 55 56    
9 Susheel Kumar 100 100            
10 Avyay Sudhakar 80 125   117        
11 Amit Ahuja 75 110            
12 Sweekriti Patle 70              
13 Avneesh Verma 50 78 95          
14 Chadrakanth 50              
15 Harsh 107              
16 N.L.T.Sowmya   125            
17 Yuvraj Dhillon     115 122 127 125    
18 Vijay Deora     113 117        
19 Sandeep Kumar     54          
20 Pranav P.S.S.     90 105        
21 Raghav Gajula     95     117    
22 Utkarsh Gupta 80              
23 Shubham Singh 106 114 127          
24 Ill Venkatesh 111              
25 NLT Sowmya 121     132 104      
26 Monika Yadav   65 57 67        
27 Atharva Tiwari   121 114 120        
28 Raghav Mehta   120         116  
29 Ila Venkatesh   105            
30 NLT Sowmya   125            
31 P. Ashraf   118 142          
32 NRK Veerendranath   134   113        
33 Sumit Singh     136          
34 Dharamveer Dairu     122          
35 Vivek Verma     125          
36 Anjibabu       68 117      
37 Anusha Reddy       103   112    
38 Avyay Sudhakar         135      
39 Pushkar         136      
40 Kumar Ashish         114 117    
41 DK Kedare         105      
42 V. Deepanvisweswari         128 124 125  
43 Chandrakanth         70      
44 Shubham Agrawal         130      
45 Vikram         116   115  
46 Swapnil Sriram Deshmukh         105      
47 Sanjeev Kumar           104 118  
48 Dharmendra Singh           107    
49 Anand Vardhan Mishra             115  
50 Shubham Jain             117  
51 Saransh             108  
52 Gaurav Jain             124  
53 Mohit             112  
54 Rahul             122  
55 Maulik Gandhi             116  
56 Nikhil Akhchawat             118  
57 Suraj Barjatya             118  
58 Aditya             116  
59 Twinkle             116  
60 Kushal             118  
61 Viraj Shah             118  
62 Kush Jain             114  
63 Naman Lodha             119  
64 Bhawna Jain             122  
65 Akshay Magadum             118  

;